Mölle Brandstation har under åren fyllt en viktig roll för byn, berget och människor i nöd. Och Brandstationen förtjänar att spela en viktig roll även fortsättningsvis. I dess nya form, som butik och restaurang, hoppas vi att den ska vara mötesplatsen som vi alla i byn behöver.

Photography courtesy of Zeven Labs